Ale dziecko! Ale mama! Plakat do GOK na zajęcia od września