Regulamin warsztatów organizowanych przez firmę Ale Zjawa Aleksandra Waliczek na dzień 2.09.2019